Author: afsluitdijk

Wereldvismigratiedag groot succes

Zaterdag 24 mei kwamen bijna duizend bezoekers af op de eerste Wereldvismigratiedag in Kornwerderzand. Rijkswaterstaat en De Nieuwe Afsluitdijk kijken daarmee terug op een geslaagde dag. Op meer dan 250 locaties in de hele wereld, van Nieuw-Zeeland tot aan Hawaï, werd aandacht gevraagd voor vismigratie. Bij Kornwerderzand gebeurt veel om de omstandigheden voor trekvis te verbeteren. Tijdens een leuk dagje uit leerden bezoekers over trekvissen en de problemen die zij nu hebben bij de Afsluitdijk.

De Afsluitdijk gaat open voor vis

Kornwerderzand stond helemaal in het teken van vismigratie. Bezoekers leerden spelenderwijs waarom de Afsluitdijk open moet voor vis. Vol enthousiasme gingen kinderen en hun ouders aan de slag met de verschillende activiteiten. Zo konden ze bijvoorbeeld een Vismigratierivier ontwerpen en het mooiste visje van de zee tekenen. Tijdens een boottocht konden bezoekers vanaf het IJsselmeer de spuisluizen, en de locaties voor het zoutwaterafvoersysteem en de Vismigratierivier bekijken.

De dag leidde tot enthousiaste reacties van bezoekers “Wat goed dat jullie dit doen, vooral zoveel activiteiten voor de kinderen, dat is belangrijk!”, en “Geen idee wat jullie hier allemaal doen, ik ga het vandaag ontdekken.” Ook internationale bezoekers uit Engeland, Denemarken, Finland, Duitsland en Oekraïne kwamen af op de activiteiten in Kornwerderzand.

Opening

Het officiële startschot werd gegeven vanaf een vissersboot. Natuurgedeputeerde Johannes Kramer van de provincie Fryslân haalde samen met wethouder Gea Akkerman van de gemeente Súdwest-Fryslân en Ype Heijsman, directeur Netwerkmanagement van Rijkswaterstaat een fuik met vis uit het water. Hiermee ging de Wereldvismigratiedag officieel van start.

Vismigratie bij Kornwerderzand

De Afsluitdijk vormt een grote belemmering voor vissen. Trekvissen kunnen niet van zout- naar zoetwater zwemmen. Dit hebben ze nodig om op te groeien of om zich voort te planten. Het gevolg is dat de visstand achteruitgaat en sommige soorten met uitsterven worden bedreigd. De Wereldvismigratiedag vraagt aandacht voor dit probleem, en kijkt daarbij ook naar oplossingen. Rijkswaterstaat werkt nu al met visvriendelijk sluisbeheer op de Afsluitdijk. Ook bouwt zij zoutwater-afvoersystemen zodat vissen beter via de huidige sluizencomplexen door de Afsluitdijk kunnen komen. Onder regie van het programmabureau De Nieuwe Afsluitdijk zijn de plannen voor een speciale Vismigratierivier al ver gevorderd. Zo moet de visstand in het IJsselmeer en de Waddenzee weer verbeteren.

Impressie

Hieronder een foto-impressie van de Wereldvismigratiedag bij Kornwerderzand.

Vissen zwemmen makkelijker door

Elke keer als het eb is, wordt er water gespuid van het IJsselmeer naar de Waddenzee. Daarbij treden forse stroomsnelheden op in de spuisluizen. Vissen die van de Waddenzee naar het IJsselmeer willen, kunnen daar niet of moeilijk tegenin zwemmen. Rijkswaterstaat past daarom visvriendelijk spuien toe om het voor vissen makkelijker te maken het IJsselmeer op te zwemmen.

Door het visvriendelijke spuibeheer, dat Rijkswaterstaat al jarenlang toepast, kunnen sterke vissen, zoals zalm en zeeforel, op hun plaats van bestemming komen. Bauke de Witte van Rijkswaterstaat Midden-Nederland: ‘De Stevin- en Lorentzsluizen bestaan uit verschillende groepen spuikokers met schuiven. Onze sluismeester zet de schuiven open als het water in de Waddenzee 10 centimeter lager is dan in het IJsselmeer.’

‘Daarmee komt een flinke stroming op gang. Door de buitenste schuiven van iedere groep van 5 kokers op een kier te zetten vermindert de stroomsnelheid in die kokers. De sluismeester heeft een aparte knop waarmee hij die buitenste schuiven kan bedienen. Hierop is een vis afgebeeld. Zo kunnen sterke vissen toch van de Waddenzee naar het IJsselmeer zwemmen.’

Alleen sterke zwemmers

Het visvriendelijke spuien kan meestal worden toegepast. Alleen in tijden van droogte en extreem natte omstandigheden moet Rijkswaterstaat alle schuiven en kokers maximaal dicht houden of juist open zetten. Het visvriendelijke spuibeheer is echter alleen geschikt voor sterke zwemmers. Voor kleine vissen en zwakke zwemmers blijft de stroomsnelheid te sterk.

Nieuwe maatregelen

Rijkswaterstaat gaat daarom de komende 2,5 jaar meer maatregelen nemen. ‘Bij de Stevinsluizen in Den Oever komt een vispassage. Ook wordt hier en in Kornwerderzand, in samenhang daarmee, visvriendelijk sluisbeheer verder verbeterd door inzet van technieken die het zoute water afvoeren. Het aanleggen van een vispassage bij Kornwerderzand is uitgesteld omdat De Nieuwe Afsluitdijk werkt aan het plan voor de aanleg van een Vismigratierivier.